Skive Museum bliver til Skive Kunstmuseum

Oprettet Kategorier Lokalt nytKommenter artiklen

Skive Museum skal være et entydigt kunstmuseum. Det sker allerede fra årsskiftet til 2025, hvor museets gæster kan træde ind i en verden af kunst.

Skive Museum står overfor en forandring, hvor kunsten får lov at fylde meget mere. Fra at huse en kombination af arkæologi, historiske og kunsthistoriske udstillinger, skal museet nu være et utvetydigt kunstmuseum: ”Efter grundige overvejelser har Museum Salling besluttet af fokusere 100 procent på kunstudstillinger og kunstformidling på museet på Havnevej i Skive,” afslører Morten Enggaard, bestyrelsesformand for Museum Salling: Omlægningen til kunstmuseum sker allerede ved årsskiftet 2024/2025, hvor også bygningen ændrer navn til Skive Kunstmuseum: ”Den totale forandring af udstillinger og planlægningen af nye kunstudstillinger bliver et fortsat arbejde over de næste par år. Vi vil udvikle Skive Museums profil så klart, at alle borgere, turister og samarbejdspartnere i fremtiden nikker genkendende, når kunstmuseets tema bliver nævnt,” uddyber museumschef Per Lunde Lauridsen.

Museum Salling har – efter grundige overvejelser – besluttet at fokusere 100% på kunstudstillinger og kunstformidling på museets afdeling på Havnevej i Skive. Vi vil udvikle Skive Museums profil så entydigt, at alle borgere, turister og samarbejdspartnere i fremtiden vil nikke genkendende, når kunstmuseets tema nævnes. Museum Salling har en flot kunstsamling, som vi gerne vil udstille flere værker fra, og vi vil gerne samarbejde med andre kunstmuseer om flere og større udstillingsprojekter. Udstillingen På Dybt Vand med Peter Callesens kunstværker i papir har vist, at der er en klar efterspørgsel på gode og interessante kunstudstillinger i Skive. Fondene vil også gerne støtte sådanne kunstprojekter, når kvaliteten og ambitionen er høj.

Kunst i smukke rammer

Beslutningen om at omlægge Skive Museum til kunstmuseum er ansporet af flere omstændigheder. Blandt andet anbefaler Slots- og Kulturstyrelsen i den seneste kvalitetsvurdering, at museet ’sikrer tidssvarende udstillinger målrettet bredere, geografiske målgrupper med henblik på at styrke sin relevans og forøge sit besøgstal’.

”Det er samme ambition, som Museum Sallings bestyrelse og ledelse ønsker at sætte for museet i Skive,” understreger Per Lunde Lauridsen. Han fortæller, at Museum Salling er godt rustet på det kunstfaglige felt og har en flot kunstsamling, som for alvor får mulighed for at komme til sin ret med omlægningen til kunstmuseum. Ikke mindst underbygger bygningens arkitektur, opdaterede lokaler, billedkunstskolen og kunstprojektet omkring museumstrappen og banestien den målrettede strategi for et kunstmuseum.

Forfølger potentialet

Med omlægningen til kunstmuseum forventer Museum Salling, at flere vil besøge og bruge museet i Skive: ”Hidtil har Skive Museum rummet en kompliceret og lidt forvirrende kombination af både arkæologi, historie og kunst. Museet har simpelthen ikke været attraktivt nok, hvilket også afspejler sig i besøgstallene. Et så flot museum har potentiale for meget mere, og det er det, vi vil forfølge,” siger Morten Enggaard og slutter:

”Vores udstilling ’På Dybt Vand’ med Peter Callesens kunstværker har vist, at der er en klar efterspørgsel på gode og interessante kunstudstillinger i Skive. Fondene vil også gerne støtte sådanne kunstprojekter, når kvaliteten og ambitionen er høj, og med en tydelig profil står vi også stærkt i forhold til at samarbejde med andre kunstmuseer om flere og større udstillingsprojekter.”

HER SKAL ARKÆOLOGIEN OG DE HISTORISKE GENSTANDE UDSTILLES

Museum Salling er allerede i gang med at modernisere Glyngøre Kulturstation og har et stort udviklingsprojekt på Spøttrup Borg. Her forventer museet at udarbejde skiftende og faste kulturhistoriske udstillinger. Dertil kommer tværfaglige udstillinger mellem kunst-, natur- og kulturhistorie på alle museets afdelinger.

Skive Museum (Foto: MUSEUM SALLING)

Lokale tilbud

Nyeste annoncer

Lokalt nyt

Karolines Hus på Fur er vi klar med sommerudstillingen:
Karolines Hus på Fur er vi klar med sommerudstillingen:
Fodboldfesten fortsætter i KulturCenter Skive
Fodboldfesten fortsætter i KulturCenter Skive
En hyggelig dag med aktiviteter for hele familien hos Væksthus Spøttrup og Spøttrup Borg.
En hyggelig dag med aktiviteter for hele familien hos Væksthus...
Krebs og Falch rykker indenfor i KCS
Krebs og Falch rykker indenfor i KCS
Skive Museum bliver til Skive Kunstmuseum
Skive Museum bliver til Skive Kunstmuseum
Mange gæster i KCS og Skive Theater
Mange gæster i KCS og Skive Theater
Staten giver flot karakter til MUSEUM SALLING
Staten giver flot karakter til MUSEUM SALLING
Karolines Hus åbner påskeudstilling
Karolines Hus åbner påskeudstilling